Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 18.6 A00, A01

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
18.6
Tổ hợp môn
A00, A01