Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 23.45 A00, A01

TO >=8.2; LI >=6.25; TTNV <=1

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
23.45
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TO >=8.2; LI >=6.25; TTNV <=1