Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Việt Đức

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 18 A00, A01, D07

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D07