Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Việt Đức

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 19 A01, D07

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A01, D07