Thứ ba, 5/3/2024
Đại học Kiến trúc TP HCM

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 20.95 A00, A01

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
20.95
Tổ hợp môn
A00, A01