Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Kiến trúc TP HCM

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 19.85 A00, A01

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
19.85
Tổ hợp môn
A00, A01