Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Công nghiệp TP HCM

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 21 A00, A01, C01, D90

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D90