Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Giao thông vận tải TP HCM

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 19.3 A00, A01, D90

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
19.3
Tổ hợp môn
A00, A01, D90