Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Giao thông vận tải TP HCM

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 24.25 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07