Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 19.55 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
19.55
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07