Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 17.15 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
17.15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07