Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 24 A00, A01, C01

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A01, C01