Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 25 A00, A01, C01

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, C01