Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Cần Thơ

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 22.5 A00, A01

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, A01