Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Xây dựng Miền Trung

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 13 A00, A01, C01, D01

Điểm chuẩn học bạ: 18

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01
Ghi chú
Điểm chuẩn học bạ: 18