Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Kiên Giang

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 14 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01