Thứ năm, 30/6/2022
Học viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 23 A01, D01, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A01, D01, D07