Thứ ba, 18/6/2024
Học viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 18 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07