Thứ tư, 7/12/2022

Học viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Mã trường: NHB Bắc Ninh

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

 

Điểm chuẩn