Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 22.6 A00, A01, C15, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
22.6
Tổ hợp môn
A00, A01, C15, D01