Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 21.75 A00, A01, C15, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
A00, A01, C15, D01