Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 20.5 A00, A01, C15, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C15, D01