Thứ hai, 27/9/2021
Đại học Công nghệ Đồng Nai

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 15 A00, A07, A09, D84

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A07, A09, D84