Thứ sáu, 19/7/2024
Học viện Ngân hàng

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 26.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07