Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Hà Nội

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 33.7 D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
33.7
Tổ hợp môn
D01