Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Hà Nội

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 32.13 D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
32.13
Tổ hợp môn
D01