Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Hà Nội

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 35.27 D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
35.27
Tổ hợp môn
D01