Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Mở Hà Nội

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 24.7 A01, D01

Toán >=8.2 NV<=5

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
24.7
Tổ hợp môn
A01, D01
Ghi chú
Toán >=8.2 NV<=5