Thứ hai, 5/12/2022
Đại học Công đoàn

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 23.5 A00, A01, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01