Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Công đoàn

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 23.2 A00, A01, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
23.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01