Thứ tư, 6/7/2022
Học viện Chính sách và Phát triển

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 25.35 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
25.35
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07