Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Thăng Long

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 25.1 A01, D01, D03

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
25.1
Tổ hợp môn
A01, D01, D03