Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Thăng Long

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 24.6 A00, A01, D01, D03

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
24.6
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03