Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Thăng Long

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 24.49 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
24.49
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90