Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Điện lực

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 22.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07