Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Điện lực

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 21.5 A01, D01, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D07