Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Tiền Giang

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 21.85 A01, D01, D90

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
21.85
Tổ hợp môn
A01, D01, D90