Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Nha Trang

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 20 A01, D01, D07, D96

Tiếng Anh 5.0

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D96
Ghi chú
Tiếng Anh 5.0