Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Nha Trang

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 20.5 D01, D14, D15, D96

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
D01, D14, D15, D96