Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 14.2 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
14.2
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01