Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 14.55 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
14.55
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01