Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 14.55 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
14.55
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01