Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 18 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01