Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Kinh Tế -Tài Chính TP HCM

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 20 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01