Chủ nhật, 4/12/2022
Đại học Sài Gòn

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 22.44 D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
22.44
Tổ hợp môn
D01