Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Sài Gòn

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 21 D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
D01