Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Sài Gòn

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 23.44 C01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
23.44
Tổ hợp môn
C01