Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Sài Gòn

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 22.7 D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
22.7
Tổ hợp môn
D01