Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Sài Gòn

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 23.46 C01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
23.46
Tổ hợp môn
C01