Chủ nhật, 26/6/2022
Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia TP HCM

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 24.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07