Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Ngân hàng TP HCM

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 24.9 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
24.9
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07