Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Ngân hàng TP HCM

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 25.65 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
25.65
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90