Thứ hai, 5/12/2022
Đại học Ngân hàng TP HCM

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 25.05 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
25.05
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07