Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Mở TP HCM

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 25.85 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
25.85
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07