Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 23.75 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96