Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Công nghiệp TP HCM

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 25.5 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90