Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Công nghiệp TP HCM

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 24.75 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
24.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90