Thứ năm, 1/12/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 33.6 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
33.6
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07