Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 34.8 A00, A01, D01, D07

A00;D01,D07: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
34.8
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07
Ghi chú
A00;D01,D07: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2