Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 32.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
32.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07