Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Hoa Sen

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 16 A01, D01, D03, D09

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A01, D01, D03, D09