Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Hoa Sen

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 16 A00, A01, D01, D03, D09

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03, D09