Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 19 D01, D07, D11

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
D01, D07, D11