Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 25 A01, D01, D07, D11

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D11