Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Tài Chính Marketing

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 25.4 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
25.4
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96