Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Tài Chính Marketing

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 21.75 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96