Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Tài chính Marketing

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 24.2 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
24.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96