Thứ tư, 30/11/2022
Đại học Công nghệ TP HCM

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 17 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01