Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 20 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07