Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 20.5 A00, A01, D01, D10

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10