Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Phan Thiết

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 14 A00

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00