Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Cần Thơ

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 28.75 A00, A01, C02, D01

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
28.75
Tổ hợp môn
A00, A01, C02, D01