Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Kiên Giang

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 14 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07