Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Kiên Giang

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 15 A00

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00