Thứ hai, 22/4/2024
Học viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 16.5 A00, A01, D01, D07

Tiêu chí phụ môn Toán

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07
Ghi chú
Tiêu chí phụ môn Toán