Chủ nhật, 19/9/2021
Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 14.15 A00, A09, C00, D01

TTNV <= 5

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
14.15
Tổ hợp môn
A00, A09, C00, D01
Ghi chú
TTNV <= 5