Chủ nhật, 3/7/2022
Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 14 A00, A09, C00, D01

TTNV<=1

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A09, C00, D01
Ghi chú
TTNV<=1