Thứ tư, 22/9/2021
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 21.5 A00, A01, C15, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C15, D01