Thứ bảy, 1/4/2023
Học viện Ngân hàng

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 25.8 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
25.8
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07