Chủ nhật, 3/7/2022
Học viện Ngân hàng

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 26.4 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
26.4
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07