Thứ sáu, 12/4/2024
Học viện Ngân hàng

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 23.25 A00, A01, D01, D07

Toán

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07
Ghi chú
Toán