Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Hà Nội

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 35.12 D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
35.12
Tổ hợp môn
D01