Thứ bảy, 26/11/2022
Đại học Hà Nội

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 32.27 D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
32.27
Tổ hợp môn
D01