Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Hà Nội

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 33.52 D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
33.52
Tổ hợp môn
D01