Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Mở Hà Nội

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 24.9 A01, D01

Toán >=8.2 NV<=4

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
24.9
Tổ hợp môn
A01, D01
Ghi chú
Toán >=8.2 NV<=4