Thứ bảy, 10/6/2023
Học viện Chính sách và Phát triển

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 25 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01