Chủ nhật, 21/4/2024
Học viện Chính sách và Phát triển

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 25.2 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
25.2
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01