Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 24.77 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
24.77
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07