Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 25.5 A01, D01, D07

Toán >=8 NV<=8

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
Toán >=8 NV<=8