Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Thăng Long

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 24.35 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
24.35
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90