Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Thăng Long

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 25 A01, D01, D03

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A01, D01, D03