Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 27 A00, A01, A07, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
A00, A01, A07, D01