Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 24.25 A00, A01, A07, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
A00, A01, A07, D01