Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Điện lực

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 22 A01, D01, D07

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A01, D01, D07